Advertisement

Angststoornissen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Els van der Meer belt. ‘Ik wil graag een afspraak met de dokter’, zegt ze. ‘Helaas kan dat alleen als mijn zuster ook kan, want ik durf dat hele eind niet alleen over straat. Overigens gaat het al een stukje beter, hoor, zo af en toe durf ik al een klein eindje te lopen in de straat waar ik woon, maar dat eind naar de praktijk, dat haal ik niet.’ U kijkt na het maken van de afspraak in haar dossier. Daarin staat als probleem: ‘Angststoornis: straatfobie’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations