Advertisement

De verandermanager – leiderschap met passie onttroont het bevel

 • Roelof Ettema

Samenvatting

Veranderingen zet men meestal in door het veranderen van ‘oud gedrag’ naar ‘nieuw gedrag’, waarbij men de overtuiging heeft dat het nieuwe gedrag meer oplevert. Dit implementeren van nieuw gedrag is een proces dat succesvol is verlopen wanneer het gedrag dat van mensen in een organisatie wordt verwacht, ook daadwerkelijk is terug te zien in de overtuigingen en het handelen van de betrokkenen. De zorgtrajectontwerper plaatst vanaf het begin een dergelijke gedragsverandering in het kader van de implementatie ervan. Gedragsveranderingen kunnen zijn: het ontwikkelen van nieuw procesmatig handelen met daarin nieuwe werkwijzen, of het opstellen van een programma, protocol of een richtlijn voor betere zorg enzovoort.

Literatuur

 1. Bekkers, M., Beltman, R. & Brees, K. (2007). Klant in zicht. Marketing voor not-for-profitorganisaties. Den Haag: Academic Service.Google Scholar
 2. Bos, R. ten (2007). Strategisch Denken. Op zoek naar nieuwe helden. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
 3. Bourgeois, L.J. & Brodwin, D.R. (1984). Strategic imlementation: Five approaches to an elusive phenomenon. Strategic management Journal, 5(3), 241–264.CrossRefGoogle Scholar
 4. Caluwé, L. de & Vermaak, H. (2006). Leren Veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 5. Covey, S.R. (2005). De 8ste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.Google Scholar
 6. Ettema, R. (1993). De impact van de eerste verpleegkundige richtlijn: een onderzoek naar de implementatie van de Ambulante Compressietherapie. Kwaliteit en Zorg, 1(3), 100–110.Google Scholar
 7. Giebing, H. (2000). Kwaliteitsbewaking voor en door verpleegkundigen. Zutphen: Thieme Meulenhoff.Google Scholar
 8. Grol, R. & Wensing, M. (2006). Implementatie. Effectieve verandering in de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 9. Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.Google Scholar
 10. Linge, R.H. van (2006). Innoveren in de Gezondheidszorg. Theorie, praktijk en onderzoek. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 11. Robbins, P.S. & Judge T.A. (2008). Gedrag in organisaties. Amsterdam: Pearsons Education.Google Scholar
 12. Rogers, E. (1995). Diffusions of innovations. New York: Free Press.Google Scholar
 13. Staw, B.M. & Salancik, G. (1977). New Directions in Organizational Behavior. Chicago: St. Clair Press.Google Scholar
 14. Ulsamer, B. (2003).Werken met emotionele intelligentie. Zaltbommel: Thema.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Roelof Ettema

There are no affiliations available

Personalised recommendations