Advertisement

De strategisch beleidsondersteuner – van laveren naar navigeren

 • Roelof Ettema
Chapter

Samenvatting

Wellicht de meest basale vragen die de leiding van een organisatie, een organisatieonderdeel of een afdeling zich kan stellen zijn: ‘Waartoe zijn wij op aarde?’, ‘Wat voegen wij aan wie in onze omgeving toe?’, ‘Waarin onderscheiden wij ons van anderen met een soortgelijke dienstverlening?’ en ‘Waartoe willen wij in de toekomst op aarde zijn?’ Enkele tientallen jaren geleden was men vooral in het bedrijfsleven gewend dergelijke legitimiteitsvragen te stellen. In de non-profitsector bleef dit meestal beperkt tot de directeur, die zich daar het hoofd over brak. Daarom sijpelde dit legitimiteitsbesef meestal nauwelijks naar beneden door. Inmiddels zijn financieringsstromen naar non-profitorganisaties in het algemeen minder vanzelfsprekend en is de cliënt veeleisender geworden in termen van flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid. In de rollen van de Raad van Bestuur tot aan de medewerker in het operationele proces moeten wijzigingen worden aangebracht. In dit hoofdstuk zullen wij zien dat aan dit legitimiteitsbesef door strategisch beleid invulling kan worden gegeven. Ook wordt een visie gepresenteerd over de wijze waarop de zorgtrajectontwerper ondersteuning kan bieden bij het tot stand brengen van het strategisch beleid en het invullen van wijzigingen in rollen in non-profitorganisaties in het kader van strategisch beleid.

Literatuur

 1. Bos, J. & Harting, E. (2006). Projectmatig creëren 2.0. Schiedam: Scriptum Books.Google Scholar
 2. Bos, R. ten & Ham, M.A.J.W. van der (2007). De Manager. Leer- en praktijkboek. ’s-Gravenhage: Reed Business.Google Scholar
 3. Bos, R. ten (2007). Strategisch Denken. Op zoek naar nieuwe helden. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
 4. Douma, S. (2007). Ondernemingsstrategie. Groningen/ Houten: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 5. Groot, T.L.C.M. & Helden, G.J. van (2007). Financieel management van non-profitorganisaties. Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 6. Kottler, P. & Keller, K.L. (2009). Marketing Management. London: Pearson Prentice Hall.Google Scholar
 7. Mintzberg, H. (1999). Op Strategiesafarie. Schiedam: Scriptum Books.Google Scholar
 8. Pietersma, P., Rippen, K., Janssen, T., Agasi, E., Mierle, M. van & Nijkamp, L. (2007). Het strategieboek. Den Haag: Berenschot.Google Scholar
 9. Porter, M. (1998). Competative Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Simon & Schuster Ltd.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Roelof Ettema

There are no affiliations available

Personalised recommendations