Advertisement

De ontwerper van een zorgtraject

 • Marlou de Kuiper

Samenvatting

Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet is, hebben de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen de zorg- en welzijnssector geconfronteerd met steeds ingewikkelder vraagstukken. De omvang en complexiteit van de vraag nemen sterk toe en de middelen kunnen dat niet meer bijhouden.

Literatuur

 1. Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg. Vraagsturing: samenwerken aan goede zorg en dienstverlening. www.blaauwbroek.com.
 2. Bobbe, L. & Reimerink, L. (2008). Empowerment in de volkshuisvesting, brandstof voor bewoners. www.reimerink.com/empowerment/index_bestanden/Page340.htm.
 3. Covey, S.R. (2004). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam: Business Contact.Google Scholar
 4. Covey, S.R. (2005). De 8ste eigenschap. Amsterdam: Business Contact.Google Scholar
 5. Hamric, A.B., Spross, J.A. & Hanson, C.M. (2000). Advanced Nursing Practice – An integrative approach. Philadelphia: W.B. Saunders.Google Scholar
 6. Heerkens, Y.F. & Ravensberg, C.D. van (2007). Toepassingsmogelijkheden van de multiprofessionele International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de paramedische zorg. Amersfoort: Nederlands Paramedisch Instituut.Google Scholar
 7. Helman, C.G. (2001). Culture, Health and Illness. New York: Oxford University Press Inc.Google Scholar
 8. Hoffman, E. (2002). Interculturele gespreksvoering. Houten/Diegem: Bohn, Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. Pawson, R., Greengaigh, T., Harvey, G. & Walshe, K. (2005). Realist review – a new method of systematic review designed for complex policy interventions. Journal Health Services Policy. Vol 10. Suppl 1 July, 1–21.Google Scholar
 10. Vos, M.L. & Doorn, K. van (2004) Empowerment; over laten en doen. Delft: Eburon.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Marlou de Kuiper

There are no affiliations available

Personalised recommendations