Advertisement

Risicomanagement – voorbeelden uit de psychiatrische zorgketen

 • Roland van de Sande

Samenvatting

Nederlandse epidemiologische studies laten zien dat circa 25 procent van de algehele bevolking in de levensloop minimaal eenmaal wordt getroffen door een episode met ernstige psychiatrische ontregeling (Vollenbergh et al., 2003). Kenmerkend voor deze episoden is dat er forse belemmeringen in het dagelijks functioneren kunnen optreden. In ons land krijgt ongeveer 5 procent van de bevolking ondersteuning van ggz-professionals. Binnen de groep die in zorg is bij ggz-instellingen laat circa 15 procent bij perioden zeer riskant gedrag zien dat soms aanleiding geeft tot acuut ingrijpen of hulp in gedwongen kaders. In dit hoofdstuk worden zorgketenaspecten besproken die centraal staan bij het minimaliseren van acuut en subacuut gevaar bij patiënten die in beeld komen bij zorgprofessionals door het vertonen van riskant gedrag. In het verlengde hiervan worden opties besproken die effectieve ketenzorg kunnen bevorderen voor mensen in een psychiatrische of ernstige psychische crisis.

Literatuur

 1. Almvik, R & Woods, P (2003). Short term risk prediction: the Broset Violence Checklist. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10(2), 236–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Birchwood, M., McGorry, P. & Jackson, P. (1997). Early intervention in schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 170, 2–5.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Dijk, B. van, Roosenschoon, B., Kroon, H. & Mulder, N. (2004). Modelgetrouwheid van Assertive Community Treatment in Nederland. Maandblad Geestelijke Gezondheidszorg, 59(11), 931–943.Google Scholar
 4. Elbogen, E., Van Dorn, R., Swanson, J., Swartz, J. & Monahan, J. (2006). Treatment engagement and violence risk in mental disorders. British Journal of Psychiatry, 189, 354–60.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Fitzgerald, P., de Castella, A., Eilia, K., Benitez, J., & Kulkarni, J. (2005). Victimization of patients with schizophrenia and related disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39(3), 169–74.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Gunstone, S. (2003). Risk assessment and management of patients whit self-neglect: a grey area for mental health workers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 287–296.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Gray, R.,Wykes,T. & Gournay, K. (2002). From compliance to concordance: a review of the literature on interventions to enhance compliance with antipsychotic medication. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 277–284.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Henderson, C., Flood, C., Leese, M., Thornicoft, G., Sutherby, K. & Szmukler, G. (2004). Effect of joint crisis plans on the use of compulsory treatment in psychiatric single blind randomised controlled trail. British Medical Journal, 329, 136.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Hilty, D., Shanyna, L., Marks, B.A., Urness, D. & Yellowlees, P. (2004). Clinical and Educational Telepsychiatry Applications: A review. Canadian Journal of Psychiatry, 49(1).Google Scholar
 10. Jansen, M. (2007). Autonomie. In Kuiper, M. de, Jansen, M., Ettema, R. & Sande, R. van de. De expertverpleegkundige. Basisprincipes voor Advanced Nursing Practice. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 11. Kapur, K., Young, A.S. & Murata, D. (2000). Risk adjustment for high utilizers of public mental health care. Journal of Mental Health Care Economics, 1:3(3), 129–137.CrossRefGoogle Scholar
 12. Kerkhof, A. (2008). Behandelen van chronische suïcidaliteit vraagt vooral continuïteit in beleid. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50(5), 289–291.PubMedGoogle Scholar
 13. King, R., Nurcombe, B., Bickman, L., Hides, L. & Reid,W. (2003). Telephone Counselling for Adolescent Suicide Prevention: Changes in Suicidality and Mental State from Beginning to End of a Counselling Session. Suicide and Life- Threatening Behavior, 33(4), 400–411.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Krober, H.T.Th. (2008). Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren. Proefschrift. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.Google Scholar
 15. Lamb, R.,Weinberger, L. & DeCuir,W. (2002). The Police and Mental Health. Psychiatric Services, 53, 1266–1271.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. Lamb, H.R., Sharer, R., Elliot, D.M., DeCuir,W.J. & Foltz, J.T. (1995). Outcome for psychiatric emergency patients seen by an outreach police mental health team. Psychiatric Services, 46(12), 1226–1271.Google Scholar
 17. Lauder,W., Scott, P. & Whyte, A. (2001). Nurses judgment of self neglect: a factorial survey. International Journal of Nursing Studies, 38(5), 601–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. Lohuis, G. (2005). Crisisinterventie, In Onderwater, K., Padt, Y. van der, Romme, M., Venneman, B. & Verkerk, F. Sociale Psychiatrie, Visie, theorie en methoden van een maatschappelijk georiënteerde psychiatrie. Utrecht: Lemma.Google Scholar
 19. McGorry, P., Edwards, J., Milalopoulus, C. & Jackson, H. (1996). EPPIC; an involving system of early detection and optimal management. Schizophrenia Bulletin, 22, 305–326.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. Monahan, J., Steadman, H.J., Appelbaum, P.S., Robinns, P.C, Mulvery, E.P., Silver, E., Roth, L.H. & Grisso, T. (2000). Developing clinically useful actuarial tool for assessing violence risk. British Journal of Psychiatry, 176, 312–319.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. Marom, S., Munitz, H., Jones, P.,Weizman, A. & Hermesh, H. (2002). Familial expressed emotion: outcome and course of Israeli patients with schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 28(4), 731–43.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. McGorry, P., Edwards, J., Mihalopoulos, C. & Jackson, H.J. (1996). EPPIC: an evolving system of early detection and optimal management. Schizophrenia Bulletin, 22, 305–326.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. Monahan, J., Steadman, H., Appelbaum, P., Robinns, P., Mulvery, E., Silver, E. & Grisso, T. (2000). Developing clinically useful actuarial tools for assessing violence risk. British Journal of Psychiatry, 176, 312–319.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. Morgan, S. (2000). Risk making or risk taking. Open Mind, 101,16.Google Scholar
 25. Morriss, R., Gask, L.,Webb, R., Dixon, C. & Appleby, L. (2005). The effects on suicide rates of an educational intervention for front-line health professionals with suicidal patients (the STORM Project). Psychological Medicine, 35, 957–960.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. Mulder, C.L. (2005). Epidemie van dwangopnames anno 2005. Journaal GGZ en Recht.Google Scholar
 27. Mulder, C.L., & Tielens, J.A. (2008). Opvattingen over maatschappelijke teloorgang en zelfverwaarlozing beïnvloeden dwangopname. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50(4), 229–233.PubMedGoogle Scholar
 28. O’Rourke, M. & Hammond, S. (2000). Risk Assessment Management and Audit System, Towards Safe, Sound and Supportive Service. Londen: Surrey Hampshire Borders NHS Trust.Google Scholar
 29. Patterson, P., Whittington, R. & Bogg, J. (2007). Testing the effectiveness of an educational intervention aimed on changing the attitudes in self harming. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 100–1005.PubMedGoogle Scholar
 30. Poythress, E., Burnett, J., Naik, A., Pickens, S., & Dyer, C. (2006). Severe self-neglect: an epidemiological and historical perspective. Journal of Elderly Abuse and Neglect, 18 (4), 5–12.CrossRefGoogle Scholar
 31. Priebe, S., Fakhourry,W., Watts, J. (2003). Assertive outreach teams in London, patient characteristics and outcomes. British Journal of Psychiatry, 183, 148–154.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Redondo, R.M. & Currier, G.W. (2003). Emergency psychiatry: Characteristics of Patients Reffered by Police to a Psychiatric Emergency Service. Psychiatric Services, 54, 804–806.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. Sande, R. van de (2007). Beoordelen en bewaken van acute gezondheidsbedreigende risico’s. In Kuiper, M. de, Jansen, M., Ettema, R. & Sande, R. van de (2006). De expertverpleegkundige. Basisprincipes voor Advanced Nursing Practice. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 34. Steadman, H., Stainbrook, K., Griffith, P. & Dupont, R. (2001). A specialized crisis response site as a core element of police-based divison programs. Psychiatric Services, 52, 435–445.Google Scholar
 35. Suominen, K.H., Isometsa, E.T., Henriksson, M.M., Ostamo, A.I. & Lonnqvist, J.K. (1998). Inadequate Treatment for Major Depression Both Before and After Attempted Suicide. American Journal of Psychiatry, 155, 1778–1780.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 36. Tidelmalm, D.,Waern, M., Stefanson, G., Elofsson, S. & Runeson, B. (2008). Excess mortality in persons with severe mental disorders in Sweden. A cohort study of 12.103 individuals with and without contact with psychiatric services. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, October.Google Scholar
 37. Townsend, E., Hawton, K., Altman, D.G., Arensman, E., Gunnell, D., Hazell, P., House, A. & Heeringen, K. van (2001). The efficacy of problem- solving treatments after deliberate selfharm: meta-analysis of randomized controlled trials with respect to depression, hopelessness and improvement in problems. Psychological Medicine, 31(6), 979–988.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 38. Tuinier, S., Verhoeven,W. & Panhuis, P. van (2002). Behandelsstrategieën bij agressieve gedragsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 39. Vollenbergh,W., Graaf, R., Have, R. ten, Schoemaker, C., Dorselaar, S., Spijker, J. & Beekman, A. (2003). Psychische stoornissen in Nederland; overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 40. Wahlbeck, K. & Makinen, M. (2008). Consensus paper; prevention of depression and suicide. www.ec-mental-health-process.net.
 41. Wierdsma, A., Mulder, C.L., Vries, S. De & Sytema, S. (2009). Reconstructing continuity of care in mental health services: a multilevel conceptual framework. Journal of Health Service Research Policy, 14(1), 52–7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Roland van de Sande

There are no affiliations available

Personalised recommendations