Advertisement

7 Professionele zorg in sociologisch perspectief

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens
Chapter

Samenvatting

In 1953 kostte de gezondheidszorg ongeveer 340 miljoen euro (3,1% van het Bruto Binnenlands Product, = bbp). Met name vanaf eind jaren zestig vindt er een explosieve stijging van de uitgaven plaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations