Advertisement

14 Positie en rol van de verpleegkundige

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

Samenvatting

Wanneer een willekeurige steekproef uit de Nederlandse bevolking gevraagd zou worden naar een beschrijving van het verpleegkundig beroep, zouden vrij veel mensen waarschijnlijk min of meer vergelijkbare antwoorden geven. Mensen hebben blijkbaar bepaalde opvattingen over wat ze van een verpleegkundige mogen verwachten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations