Advertisement

EFFICIËNTE DOCENTEN

  • René van Kralingen
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

Tijdens een didactische cursus maakte de trainer al positieve opmerkingen over zijn schrijfkwaliteiten. Hij schreef een perfecte handleiding als proeve van bekwaamheid. Ook zijn overige onderwijsproducten werden uitstekend gevonden. Handleidingen van hoge kwaliteit ontwerpt hij nog steeds. Hij weet een studiehandleiding in het curriculum te zetten. Hij weet een studiehandleiding tevens in samenhangende onderdelen op te bouwen. Hij hanteert bovendien een schrijfstijl die studenten uitnodigt tot voorbereiding van bijeenkomsten en van toetsopdrachten. Sjoerd Derksen geniet van dit soort opdrachten. Hij vindt het ontwerpen en voorbereiden van onderwijs leuker dan het geven van onderwijs. Hij is er inmiddels wel achter dat taken en activiteiten waar hij goed in is hem minder tijd en moeite kosten dan activiteiten waar hij steeds moeite mee heeft. Het voeren van studieloopbaangesprekken behoort nog gewoon tot zijn takenpakket. Maar deze taken gaan hem niet goed af. Hij blijft zoeken naar juiste opdrachten. Dat kost hem onnodig veel tijd. Tijdens gesprekken merkt hij ook niet echt geïnteresseerd te zijn in studenten. Ook aan het lesgeven beleeft hij geen plezier. Het stoort hem als studenten vragen stellen die alleen over toetseisen gaan. Studenten komen zo berekenend op hem over. Ze verstoren op luidruchtige wijze zijn colleges. Daarop weet hij niet goed te reageren. Hij probeert ordeverstoringen te negeren. Maar als studenten een grens passeren lijkt er iets te knappen in zijn hoofd. Dan scheldt hij studenten de huid vol.

Zijn gebrekkige onderwijs- en begeleidingskwaliteiten zijn de opleidingsmanager ook wel bekend. Uit diverse evaluaties blijkt dat hij studenten niet weet te boeien. Zijn contactuele en pedagogische beperkingen spelen hem duidelijk parten. Alleen zijn opdrachten worden gewaardeerd. Studenten vinden namelijk wel dat zij op zinvolle wijze aan de slag kunnen gaan bij docent Sjoerd Derksen. De opleidingsmanager heeft op basis van de evaluatieresultaten voorgesteld hem te coachen in het geven van onderwijs. Hij vindt dat dat voor Sjoerd als breed inzetbaar docent op korte termijn nodig is. Zonder verder in te gaan op de samenstelling van het takenpakket van Sjoerd worden scholingsmaatregelen getroffen.

Sjoerd betreurt dat er geen gebruik wordt gemaakt van zijn kwaliteiten. Hij is geen begenadigd spreker. Ook geen pedagoog. Vermoedelijk zal hij dat ook nooit worden. Hij is graag met zíjn ‘vak’ – schrijven – bezig. Hij bedenkt graag opdrachten die leiden tot interessante leerproducten. Hij schrijft liever speeches dan dat hij ze voordraagt, rustig en geconcentreerd op zijn werkkamer. Typisch vindt hij dat enkele collega’s zonder aanwijsbare kwaliteiten op dat gebied wel voor het ontwerpen van onderwijs worden ingezet. Waarom wordt hem dit niet gevraagd? Iedereen binnen het team kent zijn schrijfkwaliteiten toch? De meeste teksten zijn door hem geredigeerd. Of het nu een studiehandleiding, studiegids, kwaliteitsrapport of wervelende brochuretekst betreft, nooit kost het hem moeite de puntjes op de i te zetten.

Onlangs heeft hij een collega nog geholpen bij het schrijven van studieteksten. Ze heeft hem twee keer bedankt. Misschien had hij haar reactie moeten vastleggen. Misschien had hij collega’s evaluatieformulieren moeten laten invullen. Met hun positieve reacties had hij zijn opleidingsmanager kunnen overtuigen van zijn niet-gewaardeerde kwaliteiten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • René van Kralingen

There are no affiliations available

Personalised recommendations