Advertisement

Inleiding

  • René van Kralingen
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

Wordt werkdruk gezien als resultante van werken in een hoog tempo en werken onder een hoge tijdsdruk, dan ondervinden docenten in het hoger onderwijs de hoogste werkdruk. Docenten in het hoger onderwijs geven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het vaakst aan regelmatig in een hoog tempo te moeten werken. Bijna 58% van de docenten uit het hoger onderwijs zegt te snel te moeten werken. Daarna volgen de docenten uit het voortgezet onderwijs met 44%. Dat is hoog vergeleken met andere bedrijfstakken. Gemiddeld geeft 36% van de Nederlandse werknemers te kennen onder hoge werkdruk te moeten werken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • René van Kralingen

There are no affiliations available

Personalised recommendations