Advertisement

HET VERPLATTEN VAN DE ORGANISATIE

Alle poppen aan het dansen
  • Bart Paumen
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

In dit hoofdstuk wordt het tweede project, ‘de verplatting van de organisatie’, centraal gesteld en worden de consequenties van deze verplatting voor de inrichting van de faculteit Sociale Studies en de opleiding Social Work beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • Bart Paumen

There are no affiliations available

Personalised recommendations