Advertisement

ONDERWIJSONTWERP

  • Bert Kok
  • Monique Verharen
  • Alexandra Jacobs
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

In het vorige hoofdstuk ging het om de onderwijsvisie en de wijze waarop de programmastructuur aansluiting op de onderwijsvisie heeft kunnen vinden. De programmastructuur functioneert als kaderstellend document voor de verdere operationali sering van de opleiding Social Work. In dit hoofdstuk zullen die kaders toegelicht worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • Bert Kok
  • Monique Verharen
  • Alexandra Jacobs

There are no affiliations available

Personalised recommendations