Advertisement

ONDERWIJSVISIE

Het beste van twee werelden
  • Alexandra Jacobs
  • Bert Kok
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

Het is begin 2005. Als een van de eerste werkgroepen gaat de werkgroep Onderwijsvisie van start. Deze werkgroep zal het fundament bepalen voor het ontwerp van onderwijs en richting geven aan het didactisch handelen binnen de nieuwe faculteit Sociale Studies. Het is een moeilijke en een gevoelige opdracht omdat er tot nu toe vanuit twee onderwijsvisies wordt gewerkt op de locaties Maastricht en Sittard. Beide visies hebben geleid tot goed onderwijs. Uitgaande van de ene didactische visie zijn we trots op de kennisbasis die studenten wordt meegegeven. Op basis van deze kennis kunnen studenten straks goed opereren binnen het werkveld. Vanuit de andere visie geredeneerd zijn we trots op de bestaande vormen van flexibiliteit in het onderwijs en het geïmplementeerde ‘leren-leren’. Studenten zijn voorbereid op de complexe werkelijkheid van de praktijk, doordat ze zich als lerende professional hebben leren opstellen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • Alexandra Jacobs
  • Bert Kok

There are no affiliations available

Personalised recommendations