Advertisement

DE PROJECTORGANISATIE

Go en no go
  • Willy Nijhof
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • Willy Nijhof

There are no affiliations available

Personalised recommendations