Advertisement

VERBREDING

Over het verleggen van grenzen in hoger beroepsonderwijs
  • Bart Paumen
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

Om de hoofdstukken 2 tot en met 8 goed te kunnen plaatsen, moeten we in hoofdstuk 1 goed uit de doeken doen vanuit welke achtergrond we praten en opereren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • Bart Paumen

There are no affiliations available

Personalised recommendations