Advertisement

Inleiding

  • Bert Kok
  • Alexandra Jacobs
  • Willy Nijhof
  • Bart Paumen
Part of the Docentenreeks book series (DOC)

Abstract

In 2002 wordt in Nederland de Nederlandse Accreditatie Organisatie opgericht. Samen met de invoering van het bachelor-masterstelsel (‘ba-mastelsel’) betekent dit een belangrijke verandering voor het Nederlandse hoger onderwijs. In de tweede helft van 2003 wordt een verdrag getekend om te komen tot één organisatie voor Vlaanderen en Nederland en wordt de NVAO operationeel. Het bestaande visitatiestelsel is dan omgebogen tot een accreditatiestelsel.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij B.V. 2008

Authors and Affiliations

  • Bert Kok
  • Alexandra Jacobs
  • Willy Nijhof
  • Bart Paumen

There are no affiliations available

Personalised recommendations