Advertisement

Kennis Verbindt

  • Monique van Doorn
  • Margriet de Wit

Abstract

Dit boek is gestart met een welkom in de kenniseconomie. Met een oriëntatie op een veranderende wereld waar de beschikbaarheid van kennis een sleutelrol vervult. Kennis is ruim voor handen, kennisontwikkeling het nieuwe goud. Maar niet zonder meer. Het oude gezegde ‘Kennis maakt macht’ impliceert dat het hebben van kennis tot een bijzondere positie leidt. Dat was in het verleden zeker het geval. Wie had gestudeerd kreeg meer betaald, wie meer wist had privileges en dit soort zaken zijn verankerd in contracten en zekerheden. Nu vraagt de nieuwe tijd om kennis te gaan delen. Om uit te wisselen wat je weet, om samen verder te groeien. Opnieuw geldt; dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Wat betekent het opgeven van een kennismachtspositie? Wat verlies je als je een ander iets wijzer maakt? Wat levert het een ander meer op? Feitelijke, relevante vragen, die benoemd en besproken horen te worden. Want je kunt alles weggeven en daardoor kwijtraken, maar als je kennis weggeeft raak je het niet kwijt. Sterker, door kennisuitwisseling word je zelf ook weer wijzer. Kennis delen betekent dus niet iets kwijtraken, het leidt juist tot wijsheid. Kennis hebben is wellicht macht, kennis delen geeft kracht.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Monique van Doorn
  • Margriet de Wit

There are no affiliations available

Personalised recommendations