Advertisement

De kunst van verbinden

  • Monique van Doorn
  • Margriet de Wit

Abstract

Het Nieuwe werken gaat over vraagsturing, resultaatgerichtheid en hoe dit een appèl doet op verbindend werken. Over het verbinden van mensen en organisaties. Zowel met elkaar, mensen met mensen als mensen met organisaties en organisaties met elkaar. Deze manier van werken vraagt een andere oriëntatie van de mensen die de organisatie vormen en van de mensen die met de organisaties samenwerken, terwijl er van organisaties tegelijkertijd een fundamenteel andere manier van sturen en werken wordt gevraagd. De kanteling van verticale sturing naar meer horizontale inrichting van dienstverlening is niet tegen te houden; de hedendaagse samenleving stelt deze eis aan professionele instellingen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Monique van Doorn
  • Margriet de Wit

There are no affiliations available

Personalised recommendations