Advertisement

9 Wetenschappelijk onderzoek

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De verontwaardiging en ontzetting over de experimenten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s met gevangenen zijn uitgevoerd, zijn aanleiding geweest tot de strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke artsen en onderzoekers voor het Tribunaal van Neurenberg (1947).

Literatuur

 1. Agt F van. Medisch-wetenschappelijk onderzoek met kwetsbare proefpersonen. Nijmegen; 2009.Google Scholar
 2. Beecher HK. Ethics and clinical research. New Engl J Med 1966:274:1354–1360.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Declaration of Helsinki. Seoul; 2008. www.wma.net/e/policy/b3.htm
 4. Ebbinghaus A, Dörner K (Hg). Vernichten und heilen. Der Nürnberger Ärzteprozeß und seine Folgen. Berlin: Aufbau-Verlag; 2001.Google Scholar
 5. Engberts DP. Aan woorden geen gebrek. Commentaar en beschouwing bij het ontstaan van de WMO als achtergrond bij de Gedragscode inzake wilsonbekwaamheid, verzet en medischwetenschappelijk onderzoek. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2000;31:147–151.CrossRefGoogle Scholar
 6. Engberts DP, Reidsma YM, Wintzen AR (red). Dilemma’s getoetst. Liber Amicorum voor prof. dr. H.M. Dupuis en prof. dr. P. Vermeij ter gelegenheid van hun afscheid van de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Leiden: UFB Universiteit Leiden; 2003.Google Scholar
 7. FMWV. Gedragscode Goed Gebruik. Rotterdam; 2002.Google Scholar
 8. FMWV. Gedragscode Gezondheidsonderzoek met gegevens. Rotterdam; 2004.Google Scholar
 9. Nederlandse Vereniging van Artsen in de Zwakzinnigenzorg (NVAZ). Gedragscode verzet bij mensen met een verstandelijke handicap in het kader van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen. TVAZ. 1999;17(3):13-5. Zie ook: www.ccmo.nl
 10. Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Nederlandse Vereniging voor Sociale Geriatrie. Gedragscode verzet bij wilsonbekwame (psycho)geriatrische patiënten in het kader van de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Tijdschr Gerontol Geriatr. 1999;30:247-8. Zie ook: www.ccmo.nl
 11. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Gedragscode bij verzet van minderjarigen die deelnemen aan medisch-we-tenschappelijk onderzoek. Nieuwsbrief NVK, nr. 3, juni 2001. Zie ook: www.ccmo.nl
 12. Sluijters B, Biesaart MCIH. De geneeskundige behandelingsovereenkomst. 2e druk. Zwolle: WEJ Tjeenk Willink; 2005.Google Scholar
 13. Wijmen FCB van. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. TvGr. 1998; 22:58–74.Google Scholar
 14. ZonMw. Evaluatie Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Den Haag; 2002.Google Scholar
 15. ZonMw. Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Den Haag; 2004.Google Scholar
 16. ZonMw. Evaluatie Wet op de dierproeven. Den Haag; 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations