Advertisement

8 Preventieve gezondheidszorg

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Voorkomen is beter dan genezen, is een veelgehoorde uitspraak. Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Dit kan bereikt worden door ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een vroeg stadium op te sporen en door complicaties van ziekten te voorkomen.

Literatuur

 1. College voor Zorgverzekeringen. Essaybundel: Van preventie verzekerd. Acht invalshoeken op preventie en de verzekerde zorg. Diemen; 2006.Google Scholar
 2. College voor zorgverzekeringen. Van preventie verzekerd. Diemen 16 juli 2007, p. 17.Google Scholar
 3. Gevers JKM. Screening: de tijden veranderen, de wetgever volgt (nog) niet. TvGR. 2008:504-510.Google Scholar
 4. Gezondheidsraad. Screening: tussen hoop en hype. Den Haag: Gezondheidsraad; 2008; publicatienr. 2008/05.Google Scholar
 5. Leenen HJJ, Dute JCJ, Kastelein WR. Handboek gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.CrossRefGoogle Scholar
 6. Mackenbach JP. Hervorming publieke gezondheid nodig. MC. 2005;60:568–571.Google Scholar
 7. Mackenbach JP, Maas PJ van der. Volksgezondheid en gezondheidszorg. 4e geheel herziene druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2008.Google Scholar
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Kiezen voor gezond leven 2007-2010: Kamerstuk 2006-2007, 22894, nr. 110. Den Haag; 2006.Google Scholar
 9. Ouwelant W van den. Heilzame wetten. Historie, karakter, plaats en vorm van de publieke gezondheidszorg. In: Ouwelant W van den, Dute JCJ. Preventieve gezondheidszorg. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2005. p. 7–101.Google Scholar
 10. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.Google Scholar
 11. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Volksgezondheid en zorg. Zoetermeer; 2001.Google Scholar
 12. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Screening en de rol van de overheid. Den Haag; 2008; publicatienummer 08/03.Google Scholar
 13. Uniken Venema HP, Jonkers-Kuiper LV. Openbare gezondheidszorg, vitaal voor een gezonde samenleving. Utrecht: Lande lijke Vereniging GGD’en; 1999.Google Scholar
 14. Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. Public Health Papers nr 34. Geneva: WHO; 1968.Google Scholar
 15. ZonMw. Evaluatie Wet op het bevolkingsonderzoek. Den Haag: 2000.Google Scholar
 16. www.gezondheidsraad.nl (Gezondheidsraad)
 17. www.ggd.nl (GGD Nederland)
 18. www.minvws.nl (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 19. www.rivm.nl (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 20. www.rvz.net (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations