Advertisement

6 Orgaantransplantatie en bloedtransfusie

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Al in het begin van de 20ste eeuw was het chirurgisch gezien mogelijk om organen van de ene mens te transplanteren naar een andere. Veel langer duurde het voordat het mogelijk was een getransplanteerd orgaan in de ontvanger duurzaam te laten functioneren.

Literatuur

 1. Akveld JEM. Commentaar Wet op de orgaandonatie. In: Sluijters B et al. (red). Gezondheidsrecht: Tekst & Commentaar; 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008, p. 1175–1205.Google Scholar
 2. Gevers JKM, Friele RD. Beslissen over postmortale orgaandonatie: tussen toestemming en bezwaar. NJB. 2004;79:2032–2037.Google Scholar
 3. Hartogh GA den. Afscheid van de vrijblijvendheid. Beslissystemen voor orgaandonatie in ethisch perspectief. Den Haag: Centrum voor ethiek en gezondheid; 2008.Google Scholar
 4. Hené RJ. De opmars en problemen van levende donoren. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004. Katern XXIII: Transplantatiegeneeskunde.Google Scholar
 5. Hilhorst MT. Nierdonatie bij leven: ethische vragen bij een dynamische praktijk. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. Katern XXIII: Transplantatiegeneeskunde.Google Scholar
 6. Kompanje EJO. Geven en nemen. De praktijk van postmortale orgaandonatie. Een kritische beschouwing. Utrecht: Van der Wees; 1999.Google Scholar
 7. Persijn GG. Allocatie van organen, in het bijzonder nieren, binnen Eurotransplant. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2005. Katern XXIII: Transplantatiegeneeskunde.Google Scholar
 8. Rood JJ van. Kort verslag van een ontdekkingsreis in de transplantatie-immunologie. Leiden: LAG; 2005.Google Scholar
 9. Wezel HBM van, Slooff MJH, Goor H van (red). Orgaandonatie. Organisatorische, juridische, ethische en medisch-technische aspecten van orgaan- en weefseldonatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum; 1998.Google Scholar
 10. Wijmen FCB van. Een kleine mooie ritselende revolutie. Over de effectiviteit van 35 jaar patiëntenrechten in Nederland. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2006.Google Scholar
 11. ZonMw. Derde evaluatie Wet op de orgaandonatie. Den Haag; 2006.Google Scholar
 12. ZonMw. Evaluatie Wet op de orgaandonatie. Den Haag; 2001.Google Scholar
 13. ZonMw. Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening. Den Haag; 2003.Google Scholar
 14. ZonMw. Tweede evaluatie Wet op de orgaandonatie. Den Haag; 2004.Google Scholar
 15. ZonMw. Tweede evaluatie Wet inzake bloedvoorziening. Den Haag; 2008.Google Scholar
 16. Wijmen FCB van. Goed patiëntschap als spiegelbeeld van verantwoorde zorg. Deventer: Kluwer; 1996.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations