Advertisement

3 Opneming en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen heeft sinds haar inwerkingtreding in 1994 geen rustig bestaan geleid. Vanaf het begin was er kritiek op de reikwijdte (toepasselijkheid op psychogeriatrische patiënten en patiënten met een verstandelijke handicap) maar ook de regeling voor opname en behandeling van psychiatrische patiënten leidde in de praktijk tot verschillende problemen.

Literatuur

 1. Arends LAP, Frederiks BJM. Vrijheidsbeperking in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg: de contouren van een nieuwe regeling. TvGR. 2006;30:96–108.Google Scholar
 2. Blankman K. Rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming in de sectoren verstandelijk gehandicaptenzorg en psychogeriatrie. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2003. p. 56–105.Google Scholar
 3. Keurentjes RBM. De Wet BOPZ. De betekenis voor de beoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg. 6e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2006.Google Scholar
 4. Keurentjes RBM. Wet BOPZ. Tekst en toelichting, 2e druk. Den Haag: SDU Uitgevers; 2008.Google Scholar
 5. Leenen HJJ, Gevers JKM, Legemaate J. Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 5e, geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum; 2007. p. 285–310.Google Scholar
 6. Legemaate J. De verhouding tussen de WGBO en de Wet BOPZ. TvGR. 2004;28:492–504.Google Scholar
 7. Legemaate J, Frederiks BJM, De Roode RP. De Wet BOPZ in internationaal perspectief. TvGR 2007;31:268–281.Google Scholar
 8. Vlaardingerbroek P. Commentaar op de Wet BOPZ. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 3e druk. Deventer: Kluwer; 2008. p. 231–293Google Scholar
 9. Widdershoven TP. De Wet BOPZ en de psychiatrie. Kanttekeningen bij een regeling. Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2003. p. 1–55.Google Scholar
 10. Widdershoven TP. Na de Wet BOPZ. Aandachtspunten voor een regeling van psychiatrische dwang. TvGR. 2006;30:488–503.Google Scholar
 11. www.minvws.nl, verschillende folders over de Wet BOPZ.
 12. www.overheid.nl, wet- en regelgeving inzake de Wet BOPZ.
 13. www.pvp.nl, verschillende brochures over de Wet BOPZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations