Advertisement

13 Gezondheidsrecht en medische ethiek

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Bovenstaande woorden uit de Instituten van Justinianus, een juridisch leerboek dat deel uitmaakt van het Corpus Iuris Civilis en in 533 kracht van wet kreeg, zullen in hedendaagse leerboeken niet snel als uitgangspunt worden geformuleerd.

Literatuur

 1. Burg W van der, Ippel P (red). De Siamese tweeling. Recht en moraal in de biomedische praktijk. Assen: Van Gorcum; 1994.Google Scholar
 2. Cliteur PB, Ellian A. Encyclopedie van de rechtswetenschap I. Grondslagen. Deventer: Kluwer; 2006.Google Scholar
 3. Dupuis HM. Over moraal. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 1998.Google Scholar
 4. Engberts DP. Met recht en reden. Het gemeenschappelijke belang van medische ethiek en gezondheidsrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2006.Google Scholar
 5. Habermas J. Recht en moraal. Twee voordrachten. Ingeleid door W van der Burg en W van Reijen. Kampen/Kapellen: Kok/DNB-Pelckmans; 1998.Google Scholar
 6. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek. Positie en taken ten opzichte van de geneeskunde Amsterdam: 1997.Google Scholar
 7. Meuwissen DHM. Recht en vrijheid. Inleiding in de rechtsfilosofie. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum; 1982.Google Scholar
 8. Nieuwenhuis H. Orestes in Veghel. Recht, literatuur, civilisatie. Amsterdam: Uitgeverij Balans; 2004.Google Scholar
 9. Westerman P. Rechtsfilosofie. Inleiding. Heerlen/Assen: Open Universiteit/Van Gorcum; 1998.Google Scholar
 10. Westerman P. Rechtsfilosofie. Teksten. Heerlen/Assen: Open Universiteit/Van Gorcum; 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

 • D. P. Engberts
 • L. E. Kalkman-Bogerd

There are no affiliations available

Personalised recommendations