Advertisement

Samenvatting

Kinderen helpen bij het leren omgaan met televisie, internet, films en computerspelletjes. Elke dag hebben ouders daarmee te maken. Welke programma’s mogen ze op tv zien en welke niet? Hoe maak je als ouder verstandig gebruik van de Kijkwijzer?

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Buizen, M., & Valkenburg, P. (2005), Parental mediation of undesired advertising effects. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49, p. 153-165.Google Scholar
 2. 2.
  Duimel, M., & Haan, J. de (2007). Nieuwe links in het gezin: de digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 3. 3.
  Nikken, P. (2003). Videogames in het gezin. Hilversum: NICAM.Google Scholar
 4. 4.
  Nikken, P. (2007a). Mediageweld en kinderen. Amsterdam: SWPbooks.Google Scholar
 5. 5.
  Nikken, P. (2007b). Jongeren, media en seksualiteit: Hoe media-interesses en -gebruik samenhangen met fantasieën, opvattingen en gedrag. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 6. 6.
  Nikken, P. (2009). Seksualisering en de jeugd van tegenwoordig: De media als zondebok? Tijdschrift voor Seksuologie, 33, p. 84-96.Google Scholar
 7. 7.
  Nikken, P., & Jansz, J. (2006). Parental mediation of children’s videogame playing: a comparison of the reports by parents and children. Learning, Media and Technology, 31, p. 181-202.Google Scholar
 8. 8.
  Nikken, P., Jansz, J., & Schouwstra, S. (2007). Parents’ interest in videogame ratings and content descriptors in relation to game mediation. European Journal of Communication, 3, p. 5-336.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Peter Nikken

There are no affiliations available

Personalised recommendations