Advertisement

Zin en onzin van een nieuwe jeugd

 • Arjan Dieleman

Samenvatting

De jeugd van tegenwoordig. In alle tijden is dat een beladen uitspraak met meestal een negatieve bijklank. Grote zorgen zijn op dit moment het doorgeschoten individualisme, de overdreven assertiviteit, overmatig gewicht en drankgebruik en het gebrek aan respect en sociale gezindheid.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Arnett, J.J. (2000). Emerging adulthood. American Psychologist, 55, 5, 469-480.Google Scholar
 2. 2.
  Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate. A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39, 5, 775-786.Google Scholar
 3. 3.
  Brink, G. van den (2004). Schets van een beschavingsoffensief. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.Google Scholar
 4. 4.
  Derksen, J. (2009). Het narcistisch ideaal. Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 5. 5.
  Dieleman, A.J. (1980). Leraren van het nijverheidsonderwijs Nijmegen. Ongepubliceerd manuscript.Google Scholar
 6. 6.
  Grusec, J.E., & Hastings, P.D. (eds.). (2008). Handbook of socialization. Theory and research. New York: Guilford Press.Google Scholar
 7. 7.
  Harris, J.R. (1998). The nurture assumption. Why children turn out the way they do. New York: Free Press.Google Scholar
 8. 8.
  Jansen, J., & Hart, J. de (1993). Religie en levensbeschouwing. In: A.J. Dieleman, F.J. van der Linden, & A.C. Perreijn, Jeugd in meervoud. Heerlen: De tijdstroom/Open Universiteit.Google Scholar
 9. 9.
  Trzesniewski, K.H., Donellan, M.B., & Robins, R.W. (2008). Do today’s young people really think they are so extraordinary. An examination of secular trends in narcissism and self-enhancement. Psychological Science, 19, 181-188.Google Scholar
 10. 10.
  Twenge, J.M., & Campbell, W.K. (2009).The narcissism epidemic. New York: Free Press.Google Scholar
 11. 11.
  Veen, W. van (2009). Homo Zappiens. Opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk. Amsterdam: Pearson Education Benelux.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Arjan Dieleman

There are no affiliations available

Personalised recommendations