Advertisement

Verliefd op internet

 • Justine Pardoen
 • Remco Pijpers

Samenvatting

Zolang er internet is, is er seks via internet. Mensen doen via dit medium nu eenmaal dingen die ze ook zonder het medium deden. In de meeste gevallen nemen de dingen via internet zelfs nog wat extremere vorm aan dan we gewend waren.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Graaf, H. de, & Vanwesenbeeck, I. (2006). ‘Seks is een game’. Gewenst en ongewenst seksueel gedrag van jongeren op internet (Onderzoek in opdracht van stichting Mijn Kind Online). Rutgers Nisso Groep.Google Scholar
 2. 2.
  Graaf, H. de, Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e. Rutgers Nisso Groep, & Soa/Aids Nederland.Google Scholar
 3. 3.
  Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and sexual satisfaction: A longitudinal study. Human Communication Research, 35, 171-194.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Justine Pardoen
 • Remco Pijpers

There are no affiliations available

Personalised recommendations