Advertisement

Het stromenland van de jeugd

 • Ger Tillekens

Samenvatting

In de afgelopen decennia hebben jongeren een steeds grotere autonomie verworven. Op grond van hun voorkeuren en capaciteiten moeten ze zelf hun plek zien te vinden in de samenleving. De maatschappij heeft zich aan dat gegeven aangepast en haar instituties omgebouwd tot een stromenland waarin categorieën jongeren hun eigen route kunnen volgen.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Bravo (2009). Dr. Sommer Studie 2009. Liebe, Körper, Sexualität! München: Iconkids and Youth.Google Scholar
 2. 2.
  Bréchon, P., & Tchernia, J.-F. (2009). La France à travers ses valeurs. Parijs: Armand Colin (Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire).Google Scholar
 3. 3.
  Broek, A. van den, Huysmans, F., & Haan, J. de (2005). Cultuurminnaars en cultuurmijders. Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel erfgoed. Den Haag: SCP.Google Scholar
 4. 4.
  Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). Landelijke Jeugdmonitor Jaarrapport 2008. Den Haag: CBS.Google Scholar
 5. 5.
  Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 6. 6.
  Deleuze, G. (1990). Postscript on the society of control. L’autre journal, 1, 3-7.Google Scholar
 7. 7.
  Ellwood, D., & Jencks, C. (2004). The spread of single-parent families in the United States since 1960. KSG Working Paper, RWP04-008. Cambridge (MA): Harvard University.Google Scholar
 8. 8.
  Graaf, H. de, et al. (2008). Seksualisering: reden tot zorg? Een verkennend onderzoek onder jongeren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
 9. 9.
  Hurrelmann, K., & Albert, M. (2006). Jugend 2006. 15. Shell Jugendstudie. Eine pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.Google Scholar
 10. 10.
  Kleijer, H., Reekum, R. van, & Tillekens, G. (2004). Respect! De alledaagse werkelijkheid van het ‘zwarte’ vmbo. Sociologische Gids, 51, 2, 101-130.Google Scholar
 11. 11.
  Köcher, R. (2009). Generationen-Barometer 2009. Allensbach: Institut für Demoskopie Allensbach.Google Scholar
 12. 12.
  Kreetz, D., & Lamers, S. (2008). Financieel gedrag van jongeren. Achtergronden en invloeden. Utrecht: Nibud.Google Scholar
 13. 13.
  Reinders, H. (2005). Jugend. Werte. Zukunft. Stuttgart: LstBW.Google Scholar
 14. 14.
  Reinders, H. (2006). Jugendtypen zwischen Bildung und Freizeit. Münster: Waxmann.Google Scholar
 15. 15.
  Schalet, A.T. (2000). Raging hormones, regulated love. Adolescent sexuality and the constitution of the modern individual in the United States and the Netherlands. Body and Society, 6, 1, 75-105.Google Scholar
 16. 16.
  Tillekens, G. (1998). Het geluid van de Beatles. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 17. 17.
  Tillekens, G., & Mulder, J. (2005). The four dimensions of popular music. Mapping the continental drift of pop and rock music preferences. Soundscapes, 8 (juli), http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME08/The_four_dimensions_of_popular_music.shtml (geraadpleegd 12 mei 2009).Google Scholar
 18. 18.
  Vandeweyer, J. (2001). Household time: solidary or solitary time. A time use survey of the time families spend together. Paper presented at the 5th Conference of the European Sociological Association, Helsinki, Finland, August 28–September 1, 2001.Google Scholar
 19. 19.
  Vettenburg, N., Elchardus, M., & Walgrave, L. (red.) (2007). Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1. Leuven: LannooCampus.Google Scholar
 20. 20.
  Vettenburg, N., Deklerck, J., & Siongers, J. (2009). Jongeren binnenstebuiten. Thema’s uit het jongerenleven onderzocht. Leuven: Acco.Google Scholar
 21. 21.
  Zeijl, E. (red.) (2003). Rapportage Jeugd 2002. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Ger Tillekens

There are no affiliations available

Personalised recommendations