Advertisement

Samenvatting

De congrestitel ‘Pubertijd: de puber anno 2009’ impliceert dat hedendaagse pubers typerende kenmerken hebben, in sommige opzichten anders zijn dan die van vorige generaties. We moeten die verschillen niet overdrijven. Maar ze zullen er zijn.

Geraadpleegde literatuur

 1. 1.
  Ancona, J., & Stegeman, L. (2008). Kidsweek. 25 april.Google Scholar
 2. 2.
  Eén Vandaag (2008). Vrijheid=Blijheid, Website, 29 april.Google Scholar
 3. 3.
  Reeves, B. (2008). Virtual Worlds, Real Leaders. Online Games put the future of business leiderschap on display. A Global Innovation Outlook Report. IBM.Google Scholar
 4. 4.
  Skinner, B.F. (1986). What Is Wrong With Daily Life in the Western World? American Psychologist, vol. 41, no. 5, 568-574.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations