Advertisement

Genoeg aan het halve verhaal?

Narrativiteit binnen supervisie aan adolescenten
 • Heleen Bakker

Abstract

Het opstarten van een nieuw supervisietraject is elke keer weer een belevenis. Het is spannend en uitdagend. Hoewel het gaat om dezelfde gebeurtenis, namelijk de eerste sessie van supervisie, zijn er twee verschillende verhalen te vertellen, namelijk vanuit de beleving van de supervisant en vanuit de beleving van de supervisor. Beiden hebben een eigen beleving en interpretatie van de werkelijkheid. Daarom: een blik achter de schermen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Banning, H. & Banning-Mul, M. (2005). Narratieve begeleidingskunde. Hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Soest: Uitgeverij Nelissen.Google Scholar
 2. Boeckhorst, F. (2006) De narratieve dialoog tussen supervisor, supervisant en cliënt. In: H.M. van Praag-van Asperen & Ph.H. van Praag (red.), Handboek supervisie en intervisie, 3e druk, pp. 170-180. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 3. Borst, H. (2004). Houd mij vast! Driebergen/Zeist: Navigator.Google Scholar
 4. Brinckmann, E. (2002). De docent als coach. Soest: Nelissen.Google Scholar
 5. Hattum, F. van (2006). Het gebruik van symbolisch vocabulaire in supervisie. Een postmoderne wandeling door tekst en ruimte. Supervisie en Coaching 23.Google Scholar
 6. Huizing, W. (2001). Levensverhaal in supervisie. Supervisie in opleiding en beroep 18 (3): 122-135.Google Scholar
 7. Moen, J., Ansems P., e.a. (2000). Leiden of lijden. Het handelingsrepertoire van de manager. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 8. Ricoeur, P. (2001). L’itinerance du sens. Parijs: Millon.Google Scholar
 9. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Heleen Bakker

There are no affiliations available

Personalised recommendations