Advertisement

Je doet het nooit goed

Over het onderkennen en oplossen van morele dilemma’s in supervisie en coaching
  • Hans Borst

Abstract

Zonder moreel besef ziet een mens nooit een moreel dilemma. (Uit de Ethica Nicomachea van Aristoteles, 384-322 v.Chr.)

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Bolt, L.L.E., e.a. (2005). Ethiek in praktijk. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
  2. Ebskamp, J. & Kroon, H. (1997). Beroepsethiek voor de S.P.H. Nijkerk: HB uitgevers.Google Scholar
  3. Marinoff, L. (1999). Plato, no Prozac! Applying philosophy to everyday problems. New York: HarperCollins.Google Scholar
  4. Moorman, E.M. & Uitterhoeve, W. (2003). Van Achilles tot Zeus. Thema’s uit de klassieke mythologie in literatuur, beeldende kunst en theater. 7e druk. Nijmegen: SUN.Google Scholar
  5. Rijksen, H. & Heist, A. van (1999). Levensvragen in de hulpvraag. Tilburg: DamonGoogle Scholar
  6. Verhagen, A. (1999). Communiceren over morele dilemma’s. Maarssen: Elsevier/de Tijdstroom.Google Scholar
  7. Vos, H.M. (1995). Filosofie van de moraal. Inzicht in moraal en ethiek. Zwolle: Aula.Google Scholar
  8. Zwart, P.J. (1996). De achtergronden van de moraal. Assen: Van Gorcum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Hans Borst

There are no affiliations available

Personalised recommendations