Advertisement

De supervisor als mystagoog

 • Corine Havelaar-Bakker

Abstract

Het is middag. Ik heb een dag achter de rug van intensief praten over theologische thema’s. Ik bevind mij op Hydepark, het theologisch seminarie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit is de plek waar aanstaande PKN-predikanten zich voorbereiden op het ambt. Die middag is er een workshop schilderen. Er wordt een stuk voorgelezen uit de Bijbel, waarin de roeping van de profeet Jesaja staat: een engel raakt met vurige kolen de lippen van Jesaja aan. En op de vraag wie God zal sturen om te profeteren, zegt Jesaja: ‘Hier ben ik. Zend mij’ (Jesaja 6).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Blommestijn, H. (red.) (2002). Gaan waar geen weg is. Verkenningen in de mystiek. Zoetermeer: Meinema.Google Scholar
 2. Borst, H. (2006). Houd mij vast! 2e dr. Driebergen: Navigator Boeken.Google Scholar
 3. Borst, H. (2007). Spiritualiteit ter sprake in supervisie. Supervisie & Coaching 24 (1): 41-47.CrossRefGoogle Scholar
 4. Borst, H. (2009). Reflecteren. Dit artikel is uitgereikt bij een intervisiebijeenkomst voor supervisoren van de pabo aan de Christelijke Hogeschool Ede, maart 2009.Google Scholar
 5. Bouwman, K. & Bras, K. (red.) (2001). Werken met spiritualiteit. Baarn: Ten Have.Google Scholar
 6. Horst, W. ter (1999). Wijs me de weg! Kok: Kampen.Google Scholar
 7. Juch, H.R. (1990). Kinderen over God vertellen. Kok: Kampen.Google Scholar
 8. Kessel, L. van (1997). Supervisie: noodzakelijke bijdrage aan de kwaliteit van maatschappelijk werk. In: H. Nijenhuis (red), De lerende professie. Utrecht: SWP.Google Scholar
 9. Korthagen, F., e.a. (2002). Docenten leren reflecteren: systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren. Soest: Nelissen.Google Scholar
 10. Peels, H.G.L. (2000). Heilig is Zijn naam. Bedum: Woord en Wereld.Google Scholar
 11. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Vandamme, R. (2003). Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Een hefboom voor zelfsturing. Soest: Nelissen.Google Scholar
 13. Vreugdenhil, C. (2008). Kinderen leren geloven: afstemming van leraren op de godsdienstige ontwikkeling van basisschoolleerlingen. Nunspeet: Centraal Nederland.Google Scholar
 14. Waayman, K. (2000). Spiritualiteit. Vormen, grondslagen en methoden. Kampen: Kok.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Corine Havelaar-Bakker

There are no affiliations available

Personalised recommendations