Advertisement

Het gereedschap van de supervisor: timmerdoos of grabbelton?

  • Sijtze de Roos

Abstract

Wie zich tussen de mensen begeeft, oefent altijd invloed uit. Doorgaans gaat dat onbedoeld en onwillekeurig. Maar er zijn ook situaties waarin mensen elkaar doelbewust proberen te beïnvloeden. Supervisoren bijvoorbeeld, werken met mensen. In hun contacten met studenten streven zij met opzet bepaalde doelen na.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Bennis, W.G., Benne, K.D. & Chin, R. (1969). The Planning of Change. New York: Holt, Rinehart and Winston.Google Scholar
  2. Dewey, J. (1992). How we think. Prometheus Books.Google Scholar
  3. Praag-van Asperen, H.M. van & Praag Ph.H. (red.) (2000). Handboek supervisie en intervisie. 3e herz. druk. Leusden: De Tijdstroom.Google Scholar
  4. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Websites

  1. www.lvsc.eu:, website van de LVSC, de beroepsvereniging van supervisoren en coaches die de verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden nastreeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Sijtze de Roos

There are no affiliations available

Personalised recommendations