Advertisement

Supervisie in het protestants christelijk onderwijs

 • Sijtze de Roos

Abstract

Wie van enige afstand naar het onderwijs in Nederland kijkt ziet overal dezelfde verschijnselen, welke levensbeschouwelijke kleur schoolorganisaties ook aannemen. Het beeld dat het protestants-christelijk onderwijs (PCO) laat zien wijkt niet of nauwelijks af van het algemene patroon, waarvan schaalvergroting en verzakelijking de meest opvallende kenmerken zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Andriessen, H.C.I. (1975). Leren aan ervaring in supervisie. Proefschrift. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 2. Baets, W.R.J. (2002). Wie orde zaait zal chaos oogsten. Een vertoog over de lerende mens. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 3. Bennink, H. (1992). Opleidingssupervisie: vrije figuren of verplichte nummers. Supervisie in Opleiding en Beroep, 9.Google Scholar
 4. Bergknapp, A. (2009). Supervision und Organisation – zur Logik von Beratungssystemen. Wenen: Facultas.Google Scholar
 5. Fonderie-Tierie, L,. & Rozemond T. (red.), (2000). Docenten coachen. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 6. Fonderie-Tierie, L,. & Hendriksen, J. (red.), (2002). Begeleiden van docenten. Reflectie als basis voor professionele ontwikkeling in het onderwijs (2e druk). Soest: Nelissen.Google Scholar
 7. Foucault, M. (2004). Parrèsia. Vrijmoedig spreken en waarheid. Amsterdam: Parrèsia.Google Scholar
 8. Griffioen, J. (1980). Supervisie aan beginnende leraren. Proefschrift. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 9. Groot, A. de. (1996). Supervisie en werkbegeleiding in het onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 10. Hardeveld, G. van. (2003). Bijzonder bekwaam. Proefschrift VU. Amersfoort: CPS.Google Scholar
 11. Heitink, G. (1977). Pastoraat als hulpverlening. Kampen: Kok.Google Scholar
 12. Homan, T. (2006). Organisatiedynamica. Theorie en praktijk van organisatieverandering (3e opl.). Den Haag: Academic Service.Google Scholar
 13. Jansen, T. (2005). In gesprek met Leo Prick – Ons kent ons in onderwijsland is fnuikend voor de leraar. In: G. van den Brink, T. Jansen, & D. Pessers, Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. Den Haag: CDA Verkenningen / Amsterdam: Boom.Google Scholar
 14. Jansen T., Brink, G. van den & Kole J. (red.) (2009). Beroepstrots – een ongekende kracht. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 15. Mulder, H. (2005). In gesprek met Fred Korthagen – Wil je meten of beheersen of geef je mensen de kans hun persoon met hun professie te verbinden? In: G. van den Brink, T. Jansen & D. Pessers, Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. Den Haag: CDA Verkenningen / Amsterdam: Boom.Google Scholar
 16. Muynck, B,. de, (2008). Een goddelijk beroep – spiritualiteit in de beroepspraktijk vanleraren in het basisonderwijs. Proefschrift VU. Heerenveen: Groen.Google Scholar
 17. Verbrugge, A. (2005). Geschonden beroepseer. In: G. van den Brink, T. Jansen & D. Pessers, Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt. Den Haag: CDA Verkenningen / Amsterdam: Boom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Sijtze de Roos

There are no affiliations available

Personalised recommendations