Advertisement

Oplossingen in supervisie?

Onderzoek naar oplossingsgerichte vraagtechnieken in supervisiegesprekken
 • Cora Vinke

Abstract

De bedoeling van supervisie is dat de supervisant door zijn werkervaringen beter leert handelen in de beroepspraktijk. Supervisie is niet in de eerste plaats gericht op het aanreiken van oplossingen. Integendeel, het gaat er juist om dat de supervisant zijn (of haar) eigen oplossingen leert vinden, en wel door de eigen ervaringen te (leren) onderzoeken. Daar kan het beter leren omgaan met ingewikkelde problemen een onderdeel van zijn. Problemen vragen om een oplossing. Hoe kan de supervisant die zelf vinden, en wat kan de supervisor daar aan bijdragen? Daarover gaat dit hoofdstuk.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Banning, H. (2000). Supervisie in postmodern perspectief. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 2. Bannink, F. (2006). Oplossingsgerichte vragen. Amsterdam: Harcourt Assessment BV.Google Scholar
 3. Bos, M. (2005). Tranen van de supervisant. In: W. Regouin & F. Siegers, Supervisie in opleiding en beroep – verzameling tijdschriftartikelen uit de periode 1983-2002. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 4. Furman, B. (2007). Kids’ Skills. Barneveld: Nelissen.Google Scholar
 5. Jackson, P. & McKergow, M. (2002). Oplossingsgericht denken. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
 6. Jagt, N., Rombout, T. & Leufkens N. (2006). Supervisie: praktisch gezien, kritisch bekeken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Kessel, L. van (1989). De leerweg in supervisie. In: Q.L. Merkies, VO-Cahier 3. Hogeschool van Amsterdam.Google Scholar
 8. Lakerveld, A. van der & Tijmes, I. (red.) (2002). Visies op supervisie. Soest: Nelissen.Google Scholar
 9. Lingsma, M. & Scholten, M. (2001). Coachen op competentieontwikkeling. Soest: Nelissen.Google Scholar
 10. Selekman, M.D. (1993). Pathways to Change: Brief Therapy Solutions with Difficult Adolescents. New York: Guildford Press.Google Scholar
 11. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 12. Veen, T. van der & Wal, J. van der (2003). Van leertheorie naar onderwijspraktijk, 3e druk. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Cora Vinke

There are no affiliations available

Personalised recommendations