Advertisement

Inleiding en verantwoording

 • Heleen Bakker
 • Hans Borst
 • Corine Havelaar-Bakker
 • Sijtze de Roos
 • Rob Schurink
 • Cora Vinke

Abstract

Sinds jaar en dag wordt in het hbo supervisie gegeven aan studenten in de sociale beroepen en aan leraren in opleiding. Oneerbiedig gezegd behoort supervisie tot het vaste meubilair van menig curriculum. Je zou dus denken dat supervisie alom bekend is, zó bekend dat het niet alleen voor studenten gebruikt wordt, maar naast coaching, training en intervisie ook een vast bestanddeel is geworden van het begeleidingsaanbod aan medewerkers en leidinggevenden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Heleen Bakker
 • Hans Borst
 • Corine Havelaar-Bakker
 • Sijtze de Roos
 • Rob Schurink
 • Cora Vinke

There are no affiliations available

Personalised recommendations