Advertisement

Zelfstandig werken en zelfstandig leren

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Stuur zelf hoe je leert! De studie waarvoor je gekozen hebt stelt eisen aan jou. Deze eisen staan in relatie tot het gekozen beroep.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations