Advertisement

Leercyclus

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Ik leerde vooral door het opdoen van ervaringen. Het zien en doen. Ik ging gelijk aan de slag en al gaandeweg kwam ik tot de essentie en kon ik de juiste producten aanleveren om mijn competentie aan te tonen. Dit werkte niet altijd efficie¨nt en effectief. Ik heb geleerd om eerst te denken, de essentie helder te hebben en dan pas te doen.

Ervaring van een student

Ik leerde vooral door het opdoen van ervaringen. Ik deed het gewoon. Totdat iemand aan mij vroeg: ‘Wat wil je nu eigenlijk doen? Hoe weet ik of wat jij doet goed gedaan is?’ Dat vond ik een erg moeilijke vraag. Dat heeft mij aan het denken gezet. Nu vraag ik het aan mezelf voordat ik begin. Ik merk dat ik zo op een bewustere manier bezig ben. Ervaring van een student

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations