Advertisement

Leercoachen

  • Jette van der Hoeven
Chapter

Abstract

Ik had verwacht meer tips/adviezen van mijn leercoach te krijgen over bijvoorbeeld welke literatuur ik het beste kon bestuderen. Of dat de leercoach zou ingrijpen als ik de verkeerde kant opging. Ik heb geleerd op welke manier ik hulp kan vragen aan zowel mijn leercoachgroep als aan de leercoach. Door eerst met medestudenten te overleggen en er samen uit proberen te komen, leer je meer dan dat je gelijk met je vraag naar de leercoach gaat. In het begin is dat wel lastig. Ik ben door deze werkwijze wel veel actiever geworden. Ik heb bijvoorbeeld extra literatuur opgezocht. Ervaring van een student

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations