Advertisement

Leren

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Leren is een actief proces. Je kunt dat alleen zelf doen. Je kunt echter meer uit je leren halen als je dat samen met anderen doet. Je gaat met medestudenten samenwerken en leren. In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht hoe je leert en de manier waarop groepen samengesteld worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations