Advertisement

Inleiding

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Leercoaching is een concept dat jou kan sturen en ondersteunen bij het leren. Jij leert een beroep, je wordt hierbij geleercoacht binnen je studie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations