Advertisement

In vijf stappen competent

  • Jette van der Hoeven

Abstract

De leercoach zal de student stimuleren om wegen te zoeken waarlangs hij zichzelf kan blijven ontwikkelen. Leercoaching kan blijvend gebruikt worden door zowel de student als de leercoach. Leren en ontwikkelen krijgen dan een plaats binnen alle andere activiteiten die verwacht worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations