Advertisement

Zelfstandig werken en zelfstandig leren

  • Jette van der Hoeven

Abstract

In de studentversie wordt kort ingegaan op wat zelfstandig leren is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations