Advertisement

Samenwerken

  • Jette van der Hoeven
Chapter

Abstract

Je hebt net als de student je eigen drijfveren om samen te werken. Binnen leercoaching wordt kennis gezien als een proces dat in sterke mate wordt bepaald door de relaties in een organisatie. Juist door met elkaar betekenis te geven aan kennis maak je deze kennis productief.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations