Advertisement

Kwadrant

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Het kwadrantmodel wordt gebruikt om te kunnen volgen wat de student kan, wil, doet en presteert (figuur 4.2).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations