Advertisement

Leercoachen

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Coachen is situationeel sturen en ondersteunen gericht op de ontwikkeling van zelfsturing bij studenten en leercoaches (Jong & Glaudé, 2002; Verhoeven, 2000). Juist deze definitie van coachen is op een beroepsopleiding van belang, omdat het gaat om de opbouw van zelfstandig leren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations