Advertisement

Inleiding

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Leercoaching is een concept dat als kapstok gebruikt wordt omvakinhoud en proces te verbinden. Door het uitzetten van een leercoachlijn in het leerplan, maak je als team leercoaches expliciet op welke wijze je vakinhoud en proces aan elkaar verbindt. Jullie spreken af:
  • Hoe de opbouw in zelfstandig leren vorm krijgt binnen de opleiding.

  • Hoe je het leren stuurt en wanneer, en hoe je het leren ondersteunt (leercoacht).

  • Welke eisen jullie stellen aan vakinhoud en proces van leren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations