Advertisement

KINDERZORGEN

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Waarover maken kinderen zich zorgen? In een modern jasje: wat bezorgt hen stress? Van stress is sprake als een afzonderlijke gebeurtenis of aanhoudende levensomstandigheden op een mens een beroep doen dat in eerste instantie de psychische draagkracht te boven gaat. Er is niet onmiddellijk een herstel van rust en evenwicht. Wel treden – als het goed is – zo snel mogelijk copingmechanismen in werking om de emotionele belasting alsnog het hoofd te bieden. Als dat lukt, treedt ontspanning in, de stress trekt weg. Schieten de copingmechanismen tekort, dan leef je chronisch onder spanning. Een milde vorm van stress is op te vatten als een tijdelijk ‘uit je doen zijn’, gepaard gaande met lichamelijke verschijnselen. Anderzijds zijn er de voortdurende negatieve omstandigheden waaronder sommige kinderen moeten leven, en die een aanhoudende stressvolle belasting vormen. Verschillende stresssituaties zullen we bespreken. Daarnaast blijken kinderen ook te verschillen in de mate van veerkracht die zij kunnen opbrengen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Ghesquière, P., & Munter, A. de (1999). Leerstoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotioneel welbevinden bij kinderen in het regulier en speciaal lager onderwijs. Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie, 3. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. 2.
  Lewis, C.E. e.a. (1984). Feeling bad: exploring sources of distress among preadolescent children. American Journal of Public Health, 2. Google Scholar
 3. 3.
  Pier, M.L. (1985). The sense of self and awareness of identity. Voordracht ISSBD conferentie Tours.Google Scholar
 4. 4.
  Defares, P.B. (1986). Psychosociale stress in het kruisveld van problematische opvoedingssituaties. Wageningen: Ponsen & Looijen.Google Scholar
 5. 5.
  Thurber, C.A., & Sigman, M.D. (1998). Preliminary Models of Risk and Protective Factors for Childhood Homesickness: Review and Emperical Synthesis. Child Development, 69, 4, 903–934.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Cyrulnik, B. (2001). Les vilains petits canards. Parijs: Editions Odile Jacob.Google Scholar
 7. 7.
  Masten, A.S., & Coatsworth, J.D. (1998). The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments. Lessons From Research on Successful Children. American Psychologist, 53, 2, 205–220.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Masten, A.S. (2001). Ordinary Magic American Psychologist, 56, 3, 227–238.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. Vanderbilt-Adriance, Ella & Shaw, Daniel S. (2009) Het begrip veerkracht opnieuw bezien in termen van risico’s, tijdsverloop en competentiedomeinen. Kind en Ado-lecent Review, 16, 1, 5–73. Clinical Child and Family Review, 2008, 11, 30–58.Google Scholar
 10. 8.
  Kamerman, S., & Köhler, W. (2007). Magische veerkracht. NRC Handelsblad, 23 juni.Google Scholar
 11. 9.
  Garmezy, N., & Rutter, M. (Eds.). (1988). Stress, coping, and development in children. Baltimore: John Hopkins Press.Google Scholar
 12. 10.
  Werner, E.E., & Smith, R.S. (1982). Vulnerable but invincible. New York: McGraw Hill.Google Scholar
 13. 11.
 14. 12.
  Kuijpers, J. (2002). Boodschappenlijstjes maken onder de les. NRC Handelsblad, 13 januari. Google Scholar
 15. 13.
  Escalona, S. (1983). Kinderen en kernwapens. Utrecht: Vredesopbouw.Google Scholar
 16. 14.
  Eland, J. e.a. (2001). Kind en Trauma, een opvangprogramma. Lisse: Swets & Zeitlin-ger.Google Scholar
 17. 15.
  Kohnstamm, R. (1997). Rouwen zonder vertrouwen. NRC Handelsblad, 19 april.Google Scholar
 18. 16.
  Fiddelaers-Jaspers, R. (2007). Omgaan met dood en rouw op school. Handboek Kinderen & Adolescenten, november.Google Scholar
 19. 17.
  Uniken-Venema, M. (2005). Rouw bij kinderen. Bijblijven 21, 1.Google Scholar
 20. 18.
  Kerr, K. (1985). The influence of school and residential mobility on children’s behaviour. Voordracht ISSBD conferentie Tours.Google Scholar
 21. 19.
  Rubin, K.H. e.a. (1998). Peer interactions, relationships and groups. Eisenberg, N. (Ed.). Handbook of Child Psychology. Vol. 3: Social, emotional and personality development. New York: Wiley.Google Scholar
 22. 20.
  Banerjee, R., & Ditmar, H., (2008). Individual Differences in Children’s Materialism: The Role of Peer Relations. Personality and Social Psychological Bulletin, 34, 1, 17–31.CrossRefGoogle Scholar
 23. 21.
  Cole, M., & Cole, S.R. (2001). The Development of Children, 4th edition. New York: Worth Publishers.Google Scholar
 24. 22.
  Downey, G. e.a. (1998). Rejection Sensitivity and Children’s Interpersonal Dif-ficulties. Child Development, 69, 4, 1074–1091.PubMedGoogle Scholar
 25. 23.
  Slazer-Burks, V. e.a. (1996). Modellen ter verklaring van geïnternaliseerde problemen als gevolg van afwijzing op jonge leeftijd. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 3, 3, 343–360. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 26. 24.
  Wit, C.A.M. de (1997). Depressies bij kinderen en adolescenten. Kind en Adolescent, 18, 4, 166–184.CrossRefGoogle Scholar
 27. Cicchetti, D., & Toth, S.L. (1998). The Development of Depression in Children and Adolescents. American Psychologist, 53, 2, 221–241.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 25.
  Jacobs-Sandstrom, M., & Coie, J.D. (1999). A Developmental Perspective on Peer Rejection: Mechanisms of Stability and Change. Child Development, 70, 4, 955–966.CrossRefGoogle Scholar
 29. 26.
  Kindertelefoon (2007). Jaarversla g.Google Scholar
 30. 27.
  Bolger, K.E., & Patterson, C.J. (2001). Developmental Pathways from Child Maltreatment to Peer Rejection. Child Development, 72, 2, 549–568.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 28.
  Pollak, S.D. e.a. (2005). Physically Abused Children’s Regulation in Response to Hostility. Child Development, 76, 968–977.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. 29.
  Jong, A. de (1990). Een onbesproken kinderwereld. Opgroeien in een armoedetraditie. Twello: Van Tricht Uitgeverij.Google Scholar
 33. 30.
  Busse, T.V. (1980). Entwicklungsänderungen in der Vorliebe für den eigenen Vornamen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 13. Google Scholar
 34. 31.
  Bagley, C., & Evan-Wong, L. (1970). Psychiatric disorder and adult and peer group rejection of the child’s name. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 11. Google Scholar
 35. 32.
  Dubbele punt (2001). Het Parool, 23 oktober.Google Scholar
 36. 33.
  Berscheidt, E., & Walster, E. (1972). The beauty and the best. Psychology Today, 5. Google Scholar
 37. 34.
  Dion, K. (1972). What is beautiful is good. Journal of Personality and Social Psychology, 24, 3.Google Scholar
 38. 35.
  TNO Kwaliteit van leven (2006). Overgewicht bij kinderen, maart.Google Scholar
 39. 36.
  Yura, S. e.a. (2005). Role of premature leptin surge in obesity resulting from intrauterine undernutrition. Cell Metabolism, 1, 6, 371–378.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 40. 37.
  Chaput, J.P. e.a. (2006). Relationship between short sleeping hours and childhood overweight/obesity: results from the Québec en Forme Project. International Journal of Obesity online, 14 maart.Google Scholar
 41. 38.
  Jansen, W. e.a. (2008). Feeling Fat Rather than Being Fat May Be Associated with Psychological Well-Being in Young Dutch Adolescents. Journal of Adolescent Health, 42, 2, 128–136.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 42. 39.
  Dittmar, H. e.a. (2006). Does Barbie Make Girls Want to be Thin?: The Effect of Experimental Exposure to Images of Dolls on the Body Image of 5 to 8 Year Old Girls. Developmental Psychology, 42, 283–292.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 43. 40.
  Penny, H. & Haddock, G. (2007). Anti-fat prejudice among children: the ‘mere proximity’ effect in 5–10 year olds. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 678–683.CrossRefGoogle Scholar
 44. 41.
  Braet, C. (1995). Anders eten en meer bewegen: handleiding voor ouders van dikke kinderen. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 45. 42.
  Leerdam, F.J.M. van (2005). Enuresis. A major problem or a simple developmental delay? Amsterdam: Proefschrift Vrije Universiteit.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations