Advertisement

ANTISOCIALE AGRESSIE

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Het begrip agressief heeft een dubbele betekenis. In het Latijn kon aggredior zowel aanvallen betekenen als iets ondernemen. Tegenwoordig wordt het in het bedrijfsleven dikwijls op prijs gesteld als een agressieve koers wordt gevaren. En ook in sport wordt van spelers vaak een agressieve houding verwacht. Daarom is het goed hier duidelijk te stellen dat het in dit hoofdstuk alleen over de als negatief gewaardeerde antisociale agressie gaat. Het agressieve gedrag dat als onwenselijk wordt ervaren en dat er bijvoorbeeld ook niet op is gericht om onrechtvaardigheid te bestrijden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Koops, W. (2001). Agressieve ontwikkelingspsychologie. Rijksuniversiteit Utrecht: Oratie.Google Scholar
 2. 2.
  Dunn, J. & Hughes, C. (2001). ‘I got some sword and you’re dead!’ Violent Fantasy, Antisocial Behavior, Friendship, and Moral Sensibility in Young Children. Child Development, 72, 2, 491–505.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Olweus, D. (1984). Stability in agression and withdrawn, inhibited behavior patterns. Kaplan, R.M. e.a. (Eds.). Agression in children and youth. Dordrecht: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 4. 4.
  Coslin, P.G. e.a. (1985). Vandalism in schools, behaviours and attitudes. Voordracht ISSBD conferentie Tours.Google Scholar
 5. 5.
  Rutter, M. (1978). Family, area and school influences in the genesis of conduct disorders. Hersov, L.A. e.a. (Eds.). Agression and anti-social behaviour in childhood and adolescence. Oxford: Pergamon Press.Google Scholar
 6. 6.
  Kohnstamm, G.A. (1988). Sociale ontwikkeling. Koops, W., & Werff, J.J. van der (Red.). Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie. Deel III: Sociale ontwikkeling en ontwikkeling van de persoonlijkheid. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 7. 7.
  O’Connor, T.G. e.a. (1998). Genotype-Environment Correlations in Late Childhood and Early Adolescence: Antisocial Behavioral Problems and Coercive Parenting. Developmental Psychology, 34, 5, 970–981.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Tremblay, R.A. (2000). The development of agressive behaviour during childhood: What have we learned in de the past century? International Journal of Behavioral Development, 24, 2, 129–141.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Egan, S.K. e.a. (1998). Social-Cognitive Influences on Change in Agression Over Time. Developmental Psychology, 34, 5, 996–1006.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Farrington, D.P. (1995). The development of offending and antisocial behaviour from childhood: Key findings from the Cambridge Study in Delinquent Development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 929–964.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Lyham, D.R. (1997). De vroege opsporing van chronische criminelen: wie is de psychopaat in wording? Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 4, 2, 123–169. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Bennett, K.J. e.a. (1999). Annotatie: Voorspelt externaliserend gedrag in gewone populaties de latere ontwikkeling? Implicaties voor gerichte interventies ter voorkoming van gedragsstoornissen. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 6, 3, 271–296. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 13. 11.
  Kohnstamm, G.A. (1991). De ontwikkeling van agressie bij kinderen en jongeren; onderzoek naar de continuïteit van individuele verschillen. Defares, J.D., & Ploeg, J.D. van der (Red.). Agressie. Determinanten, signalering en interventie. Assen/ Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
 14. 12.
  Kazdin, A.E. (1997). Practitioners Review. Psychosocial Treatments for Conduct Disorder in Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2, 161–182.CrossRefGoogle Scholar
 15. 13.
  Mahoney, J.L. (2000). School Extracurricular Activity Participation as a Moderator in the Development of Antisocial Patterns. Child Development, 71, 2, 502–516.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 14.
  Patterson, G.R. (1982). Coercive family process. Eugene, OR: Castalia.Google Scholar
 17. 15.
  Graham, S., & Juvonen, J. (1998). Self-Blame and Peer Victimization in Middle School: An Attributional Analysis. Developmental Psychology, 34, 3, 587–599.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 16.
  Schwartz, D. e.a. (1997). The Early Socialization of Agressive Victims of Bullying. Child Development, 68, 4, 665–675.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 17.
  Olweus, D. (1994). Bullying at school: What We Know and What We Can Do. Oxford, UK/Cambridge, MA: Blackwell Publishers.Google Scholar
 20. 18.
  Schwartz, D. e.a. (1995). Het ontstaan van chronisch pesten door leeftijdgenoten bij jongens in spelgroepen. Literatuurselectie Kinderen en adolescenten, 2, 1, 21–39. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 21. 19.
  Fekkes, M. (2005). Bullying among elementary school children. Universiteit Leiden: proefschrift.Google Scholar
 22. 20.
  Boulton, M.J. (1999). Concurrent and Longitudinal Relations between Children’s Playground Behavior and Social Preference, Victimization, and Bullying. Child Development, 70, 4, 944–954.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 21.
  Kochenderfer-Ladd, B., & Wardrop, J.L. (2001). Chronicity and Instability of Children’s Peer Victimalisation Experiments as Predictors of Loneliness and Social Satisfaction Trajectories, Child Development, 72, 1, 134–151.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 22.
  Melger, A. (2008). Overleven bij overblijven is al heel wat. Het Parool, 17 april.Google Scholar
 25. 23.
 26. 24.
  Olweus, D. (2004). The Olweus Bullying Prevention Program.Google Scholar
 27. 25.
  Stevens, V. e.a. (2000). The effects of an anti-bullying intervention programme on peers’ attitudes and behaviour. Journal of Adolescence, 23, 21–34.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 26.
  Dorst. A., van e.a. (2008). Preventie van pesten op basisscholen volgens de PRIMA-methode. TNO Rapport.Google Scholar
 29. 27.
  Brinkman, B. (2000). Pesten op de sportclub. Sport Richting Gericht, 4, 4–15.Google Scholar
 30. 28.
  Crick, N.R., & Werner, N.E. (1998). Response Decision Processes in Relational and Overt Agression. Child Development, 69, 6, 1630–1639.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations