Advertisement

OP WEG NAAR MORAAL

 • Rita Kohnstamm

Abstract

In een samenleving heersen ideeën over de manier waarop mensen zich in gegeven situaties wel of juist niet behoren te gedragen en waarom. Die ideeën vormen de moraal binnen een cultuur, die een kind zich eigen moet maken. Weten wat je wel en niet zou moeten doen betekent echter niet dat je dat ook doet of niet doet. Morele kennis leidt niet automatisch tot moreel gedrag. Daar is meer voor nodig. Dit hoofdstuk gaat over de verschillende aspecten van moraal en hoe die in een kind tot ontwikkeling komen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Rest, J.R. (1986). Moral Development. Advances in research and theory. New York: Praeger.Google Scholar
 2. 2.
  Hoffman, M.L. (1991). Empathy, social cognition, and moral action. Kurtines, M.K., & Gewirtz, J.L. (Eds.). Handbook of moral behavior and development, vol. 1. Hillsdale, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 3. 3.
  Shaw, Leigh. A., & Wainryb, C. (2006). When Victims Don’t Cry: Children’s Understanding of Victimization, Compliance, and Subversion. Child Development, 77, 4.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Boom, J. e.a. (2001). Hierarchical Structure of Moral Stages Assessed by a Sorting Task. Child Development, 72, 2, 535–548.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Helwig, C.C., & Jasiobedska, U. (2001). The Relation between Law and Morality: Children’s Reasoning about Socally Beneficial and Unjust Laws. Child Development, 72, 5, 1382–1393.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Thoma, S.J., & Rest, J.R. (1999). The Relationship Between Moral Decision Making and the Patterns of Consolidation and Transition in Moral Judgment Development. Developmental Psychology, 35, 2, 323–334.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Langford, P.E. (1997). Separating Judicial from Legislative Reasoning in Moral Dilemma Interviews. Child Development, 68, 6, 1105–1116.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Walker, L.J. e.a. (2000). Parent and Peer Contexts for Children’s Moral Reasoning Development. Child Development, 71, 4, 1033–1048.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Isen, A.M. (1970). Success, failure, attention and reaction to others: the warm glow of success. Journal of Personality and Social Psychology, 15. Google Scholar
 10. 10.
  Harmon-Jones, E., & Mills, J. (eds.). (1999). Cognitive dissonance, progress on a pivotal theory in social psychology. Washington, DC: APA.Google Scholar
 11. 11.
 12. 12.
  Cole, M., & Cole, S.R. (2001). The Development of Children, fourth edition. New York: Worth Publishers.Google Scholar
 13. 13.
  Kohnstamm, D. (2002). Ik ben ik. De ontdekking van het zelf. Amsterdam: De Bezige Bij.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations