Advertisement

ZELFSTANDIG WORDEN

 • Rita Kohnstamm
Chapter

Abstract

Tussen culturen bestaan allerlei verschillen in de eisen die aan opgroeiende kinderen worden gesteld en de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Tegenwoordig is dat in Nederland bijvoorbeeld te merken als autochtone kinderen worden vergeleken met Turkse en Marokkaanse kinderen. Vooral de meisjes worden veel meer betrokken bij de zorg binnen het gezin, met name voor jongere broertjes en zusjes.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  White, R.W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological Review, 66. Google Scholar
 2. 2.
  Vygotskij, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 3. 3.
  Harter, S. (1985). Competence as a dimension of self-evaluation: Towards a comprehensive model of self-worth. Leahy, R. (Ed.). The development of the self. New York: Academic Press.Google Scholar
 4. 4.
  Hermans, H. e.a. (1991). Motivatie op school – minder faalangst, meer verantwoordelijkheid. Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 5. 5.
  Skinner, E.A. (1995). Perceived control, motivation and coping. Thousand Oaks, CA: Sage.Google Scholar
 6. 6.
  Hokoda, A., & Fincham, F.D. (1995). Origins of childrens helplessness and mastery achievement patterns in the family. Journal of Educational Psychology, 87, 375–385.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Marano, H.E. (2008). A Nation of wimps. Amazon.com Publishers.Google Scholar
 8. 8.
  Boo, Gerly de, & Wicherts, Jelte. (2008). Copingstrategieën bij kinderen. Kind en Adolescent, 29, 2, 94–104.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Jellesma, F.C. e.a. (2005). De vragenlijst Non-Productieve Denkprocessen voor Kinderen (NPDK). Kind en Adolescent 26, 4.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Masten, A.S. (1986). Humor and Competence in School-aged Children. Child Development, 57, 461–473.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Bryant, B.K. (1985). The Neighbourhood Walk: Sources of Support in Middle Childhood. Monographs of the Society for Research in Child Development, 210, 50, 3.Google Scholar
 12. 12.
  Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco, CA: Freeman.Google Scholar
 13. 13.
  Spellbrink, W., & Zébergs, D. (1985). The development and concomittants of children’s classroom and interactional behavior. Voordracht ISSBD conferentie Tours.Google Scholar
 14. 14.
  Hartley, R. (1986). Imagine you’re clever. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 3. Google Scholar
 15. 15.
  Masten, A., & Coatsworth, J.D. (1998). The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments. Lessons From Research on Successful Children. American Psychologist, 53, 2, 205–220.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
 17. 17.
  James, W. (1890). The principles of psychology. New York: Holt.Google Scholar
 18. 18.
  Fischer, M., & Leitenberg, H. (1986). Optimism and pessimism in elementary school-aged children. Child Development, 57. Google Scholar
 19. 19.
  Block, J.H. (1982). Assimilation, accomodation and the dynamics of personality development. Child Development, 53, 281–295.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Dweck, C. e.a. (1980). Sex differences in learned helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 38. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations