Advertisement

VARIATIES IN PERSOONLIJKHEID

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Bij het leren op school speelt intelligentie een belangrijke rol, maar lang niet de enige, misschien zelfs niet de hoofdrol. Andere eigenschappen van kinderen zijn ook van invloed op hun schoolloopbaan. Bijvoorbeeld hoe gemotiveerd ze zijn, hoe aandachtig, hoe vlijtig, hoe nieuwsgierig. Dat zijn allemaal aspecten van hun persoonlijkheid. Daarom nu eerst iets in het algemeen over de persoonlijkheid zoals die zich in de schoolleeftijd ontwikkelt en daarna één en ander over enkele eigenschappen die specifiek met het schoolse leren samenhangen, zoals prestatiemotivatie en faalangst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Kohnstamm, G.A. (1992). Ontwikkeling in de persoonlijkheidspsychologie: de opkomst van de Big Five. Pedagogische Studiën, 69, 3–11.Google Scholar
 2. Elphic, E. e.a. (1997). Persoonlijkheidsbeoordelingen door ouders van jonge adolescenten: Een onderzoek naar de generaliseerbaarheid van het vijffactoren-model. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 52, 151–162.Google Scholar
 3. 2.
  Elphick, E. e.a. (2002). blikvanger, Beoordelings Lijst Individuele verschillen tussen Kinderen. Leiden: Pits.Google Scholar
 4. 3.
  Kohnstamm, G.A. e.a. (1998). Parental descriptions of child personality: Developmental antecedents of the Big Five? Hillsdale, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 5. 4.
  Calor, J.A., & Kartaram, G. (1995). Kindbeschrijving en cultuur. Doctoraalscriptie. Leiden: Universiteit Leiden, vakgroep Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie.Google Scholar
 6. Willemstijn, Y. (1995). Kindbeschrijving en cultuur. Doctoraalscriptie. Leiden: Universiteit Leiden, vakgroep Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie.Google Scholar
 7. 5.
  Nicholls, J.G. e.a. (1986). Conceptions of ability and intelligence. Child Development, 57, 636–645.CrossRefGoogle Scholar
 8. 6.
  Loehlin, J.C. (1992). Genes and environment in personality development. Londen: Sage.Google Scholar
 9. Caspi, A. (1998). Personality development across the life course. W. Damon & N. Eisenberg, (Eds.). Handbook of Child Psychology (Vol. 3). Social, Emotional and Personal Development. New York/Chichester: Wiley.Google Scholar
 10. Bouchard, T.J. e.a. (1998). A genetic and environmental analysis of the California Psychological Inventory using adult twins reared apart and together. European Journal of Personality, 12, 307–320.CrossRefGoogle Scholar
 11. 7.
  Harter, S. (1980). A model of intrinsic mastery motivation in children: Individual differences and developmental change. Minnesota Symposium on Child Psychology. Hillsdale: Erlbaum.Google Scholar
 12. 8.
  Kohnstamm, G.A. e.a. (Red.). (1987). Scholenstrijd: Vrije school, Montessori, Jena-plan, Daltonplan, Freinet. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 13. 9.
  Bloom, B.S. (Ed.). (1985). Developing talent in young children. New York: Balantine Books.Google Scholar
 14. 10.
  Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71, 3–25.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Heckhausen, H. (1980). Motivation und Handeln. Berlijn: Springer-Verlag.Google Scholar
 16. Eccles, S. e.a. (1998). Motivation to succeed. Damon, W. & Eisenberg, N. (Eds.)., Handbook of Child Psychology (Vol. 3). Social, Emotional and Personal Development. New York/Chichester: Wiley.Google Scholar
 17. 11.
  Hermans, H. e.a. (1991). Motivatie op school – minder faalangst, meer verantwoordelijkheid. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 18. 12.
  Schnall, S. e.a. (2008). A hidden cost of happiness in children. Developmental Science, 11, 5, 25–30.CrossRefGoogle Scholar
 19. 13.
  Kohnstamm, D. (2002). Ik ben ik: de ontdekking van het zelf. Amsterdam: De Bezige Bij.Google Scholar
 20. Kohnstamm, D. (2007). I am I. Sudden Flashes of Self-awareness in Childhood. Londen: Athena Press.Google Scholar
 21. 14.
  Harter, S. (1999). The construction of the self: a developmental perspective. New York: Guilford Press.Google Scholar
 22. 15.
  Damon, W., & Hart, D. (1988). Self-understanding in childhood en adolescence. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 23. 16.
  Cole, M., & Cole, S.R. (2001). The development of children (4th ed.). New York: Worth Publishers.Google Scholar
 24. 17.
  Cooper, H., & Dorr, N. (1995). Race comparisons on need for achievement: A meta-analytic alternative to Graham’s narrative review. Review of Educational Research, 65, 483–508.Google Scholar
 25. 18.
  Stevenson, H.W. e.a. (1990). Beliefs and achievement: A study of black, white, and Hispanic children. Child Development, 61, 508–523.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 26. 19.
  Thomaes, S.C.E. (2007). Narcissism, shame and aggression in early adolescence: On vulnerable children. Amsterdam: Proefschrift Vrije Universiteit.Google Scholar
 27. 20.
  Swart, M., & Aleman, A. (2008). Mannen reageren feller op minachting dan vrouwen. Universitair Medisch Centrum Groningen, persbericht 6 november.Google Scholar
 28. 21.
 29. 22.
  Eccles, S. e.a. (1998). Motivation to succeed. Damon, W. & Eisenberg, N. (Eds.)., Handbook of Child Psychology (Vol. 3). Social, Emotional and Personal Development. New York/Chichester: Wiley.Google Scholar
 30. 23.
  Bergh, B. van den (1999). Jongens versus meisjes: zelf- en leerkrachtbeoordeling op de cbsk en cbsl. Kind en Adolescent, 20, 93–103.CrossRefGoogle Scholar
 31. 24.
  Stetsenko, A. e.a. (2000). Gender effects in children’s beliefs about school performance: a cross-cultural study. Child Development, 71, 517–527.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. 25.
  Nieuwsbrief Kinderen & Adolescenten (2004) jaargang 5, maart.Google Scholar
 33. 26.
  Gelder, R. van, & Bergsma, A. (2000). adhd; hou je hersens erbij! Psychologie magazine, oktober.Google Scholar
 34. 27.
  Scholte. E.M., & Ploeg, J.D. van der (1999). De ontwikkeling en toetsing van de adhd-vragenlijst. Kind en Adolescent, 20, 76–92.Google Scholar
 35. 28.
  Bergsma, A. (2000). De zeven meest gestelde vragen over adhd. Psychologie magazine, oktober.Google Scholar
 36. 29.
  Barkley, R.A. & Benton, C.M. (2000). Druktemakers; in acht stappen naar beter gedrag van uw kind met ADHD. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 37. 30.
  Hoza, B. e.a. (2000). Attention-Deficit/Hyperactivity Disordered and control boys’ responses to social succes and failure. Child Development, 71, 2, 432–446.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 38. 31.
  Chen, X. e.a. (1992). Social reputation and peer relationships in Chinese and Canadian children: a cross-cultural study. Child Development, 63, 1336–1343.CrossRefGoogle Scholar
 39. 32.
  Caspi, A. e.a. (1988). Moving away from the world: Life-course patterns of shy children. Developmental Psychology, 24, 824–831.CrossRefGoogle Scholar
 40. 33.
  Bjorklund, D.F., & Kipp, K. (1996). Parental investment theory and gender differences in the evolution of inhibition mechanisms. Psychological Bulletin, 120, 163–188.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 41. Bjorklund, F. (2007). Why Youth is Not Wasted on the Young. Malden: Blackwell Publishing.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations